STAATSCOURANTGEMEENTE VELDHOVEN VERKEERSBESLUIT 2013VB002D gehandicaptenparkeerplaats op kenteken LARIKSBEEK

Bekendmaking voor Verkeer | Weg in Veldhoven

Geplaatst op Lokaalnieuwsveldhoven.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen veldhoven
  2. STAATSCOURANTGEMEENTE VELDHOVEN VERKEERSBESLUIT 2013VB002D gehandicaptenparkeerplaats op kenteken LARIKSBEEK

Verkeer | Weg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

• een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen nabij Lariksbeek 40 te Veldhoven, door middel van het inrichten van een parkeerplaats op het trottoir/de inrit voor de woning van betrokkene en het plaatsen van bord E06 en een onderbord met kenteken, zoals op de bij dit besluit behorende tekening nummer staat aangegeven; • ontheffing te verlenen aan de bestuurder van de auto met het betreffende kenteken om te parkeren op het trottoir/de inrit waar de gehandicaptenparkeerplaats is aangelegd. Veldhoven, 4 juni 2013 Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, namens hen, Ing. J.C.C. van Tol hoofd afdeling Planrealisatie 1. Het ontwerp verkeersbesluit heeft van 14 maart 2013 tot en met 24 april 2013 ter inzage gelegen in de informatieruimte van het gemeentehuis. 2. Bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in het huis-aan-huis weekblad De Ahrenberger in week 24 en via elektronische publicatie in de Staatscourant. 3. Dit verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 13 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. 4. Tegen dit verkeersbesluit kan, binnen een termijn van 6 weken na de datum van publicatie van het besluit, beroep ingesteld worden door: - degenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ter inzage gelegen ontwerp besluit en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend tegen het ontwerp besluit binnen de daarvoor gestelde termijn. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste het volgende: - naam en adres van de indiener; - de dagtekening; - vermelding van de datum en het nummer van het verkeersbesluit; - een motivering waarom men zich niet kan verenigen met het genomen besluit. Het beroepschrift kunt u indienen bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch kan tevens om een voorlopige voorziening (schorsing van het verkeersbesluit) worden gevraagd. Aan zowel het instellen van beroep als het vragen om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Men ontvangt daarover bericht van de rechtbank.

Unknown

 Lokaalnieuwsveldhoven.nl Redactie

Lokaalnieuwsveldhoven.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Veldhoven. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.