STAATSCOURANTGEMEENTE VELDHOVEN ontwerp verkeersbesluit 2013VB003 EUROPALAAN

Bekendmaking voor Verkeer | Weg in Veldhoven

Geplaatst op Lokaalnieuwsveldhoven.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen veldhoven
  2. STAATSCOURANTGEMEENTE VELDHOVEN ontwerp verkeersbesluit 2013VB003 EUROPALAAN

Verkeer | Weg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

• een oversteekplaats te creëren aan de Europalaan ter hoogte van de tijdelijke huisvesting van Basisschool Op Dreef door middel van het aanbrengen van stopstrepen en kanalisatiestrepen op de weg; • een stopverbod in te stellen aan beide zijden van de weg van de Europalaan tussen de Tiberhof en de Rapportstraat door middel van het plaatsen van de borden E2; • deze verkeersmaatregelen in te stellen totdat de gehele basisschool Op Dreef in de nieuwbouw (MFA Zuid) gehuisvest is; • haaientanden aan te brengen bij de bestaande fietsdoorsteek, zoals op de bij dit besluit behorende tekening staat aangegeven. Veldhoven, 9 april 2013 Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, namens hen, Ing. J.J.C. van Tol hoofd afdeling Planrealisatie 1. Bekendmaking van dit ontwerp verkeersbesluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in het huis-aan-huis weekblad De Ahrenberger in week 16 en via elektronische publicatie in de Staatscourant. 2. Dit ontwerp verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 18 april 2013 gedurende zes weken ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis en via elektronische publicatie in de Staatscourant. 3. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van publicatie hun zienswijze over het ontwerp verkeersbesluit mondeling of schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA te Veldhoven. De schriftelijke zienswijze dient te zijn ondertekend en bevat ten minste het volgende: - naam en adres van de indiener; - de dagtekening; - vermelding van de datum en het nummer van het ontwerp verkeersbesluit; - een motivering waarom men zich niet kan verenigen met het te nemen besluit. Alleen de belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, kan in de verdere procedure beroep instellen en dan nog uitsluitend voor zover het de onderdelen van het besluit betreft waartegen de zienswijze zich richtte. Deze beperking geldt uiteraard niet voor zover in het definitieve verkeersbesluit wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het ter inzage gelegen ontwerp verkeersbesluit.

Unknown

 Lokaalnieuwsveldhoven.nl Redactie

Lokaalnieuwsveldhoven.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Veldhoven. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Veldhoven

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.