STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Habraken, herziening 4 – 2013’, VeldhovenNaamOmschrijving

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Veldhoven

Geplaatst op Lokaalnieuwsveldhoven.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen veldhoven
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Habraken, herziening 4 – 2013’, VeldhovenNaamOmschrijving

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8. van Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 24 mei 2013 tot en met 4 juli 2013 het onderstaande bestemmingsplan met daarbij behorende stukken voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis. U kunt tijdens de openingsuren terecht in het informatiecentrum. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website www.veldhoven.nl. Trefwoord ‘bestemmingsplan, Habraken herziening 4’. Bestemmingsplan ‘Habraken, herziening 4 – 2013’ Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein Habraken, op het perceel kadastraal bekend G 1411. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Veldhoven, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Een schriftelijk ingediende zienswijze moet zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening. Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan deze betrekking heeft. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de afdeling Maatschappelijke en Stedelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 040. Hebt u vragen of opmerkingen over de inhoud van dit artikel, neemt u dan telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 14040 of via email gemeente@veldhoven.nl

Unknown

 Lokaalnieuwsveldhoven.nl Redactie

Lokaalnieuwsveldhoven.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Veldhoven. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.