STAATSCOURANTGEMEENTE VELDHOVEN ONTWERP VERKEERSBESLUIT 2013VB005 bebording park MUGGENHOL

Bekendmaking voor Verkeer | Weg in Veldhoven

Geplaatst op Lokaalnieuwsveldhoven.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen veldhoven
  2. STAATSCOURANTGEMEENTE VELDHOVEN ONTWERP VERKEERSBESLUIT 2013VB005 bebording park MUGGENHOL

Verkeer | Weg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

het park Muggenhol toegankelijk te houden voor langzaam verkeer, door middel van het plaatsen van de borden G11 (verplicht fietspad) met onderbord OB505 (verkeer in twee richtingen) en L08 (doodlopende weg) met onderbord OB52 (uitgezonderd fietsers) en het verwijderen van het bord C01 (geslotenverklaring) zoals op de bij dit besluit behorende tekening staat aangegeven. Veldhoven, 21 mei 2013 Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, namens hen, Ing. J.J.C. van Tol hoofd afdeling Planrealisatie 1. Bekendmaking van dit ontwerp verkeersbesluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in het huis-aan-huis weekblad De Ahrenberger in week 22. 2. Dit ontwerp verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 30 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis en via elektronische publicatie in de Staatscourant. 3. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van publicatie hun zienswijze over het ontwerp verkeersbesluit mondeling of schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA te Veldhoven. De schriftelijke zienswijze dient te zijn ondertekend en bevat ten minste het volgende: - naam en adres van de indiener; - de dagtekening; - vermelding van de datum en het nummer van het ontwerp verkeersbesluit; - een motivering waarom men zich niet kan verenigen met het te nemen besluit. Alleen de belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, kan in de verdere procedure beroep instellen en dan nog uitsluitend voor zover het de onderdelen van het besluit betreft waartegen de zienswijze zich richtte. Deze beperking geldt uiteraard niet voor zover in het definitieve verkeersbesluit wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het ter inzage gelegen ontwerp verkeersbesluit.

Unknown

 Lokaalnieuwsveldhoven.nl Redactie

Lokaalnieuwsveldhoven.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Veldhoven. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.