STAATSCOURANTGEMEENTE VELDHOVEN ontwerp verkeersbesluit 2013VB004 VERLENGDE HEERBAAN en VERLENGDE OERSEBAAN

Bekendmaking voor Verkeer | Weg in Veldhoven

Geplaatst op Lokaalnieuwsveldhoven.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen veldhoven
  2. STAATSCOURANTGEMEENTE VELDHOVEN ontwerp verkeersbesluit 2013VB004 VERLENGDE HEERBAAN en VERLENGDE OERSEBAAN

Verkeer | Weg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

-diverse verkeersmaatregelen te nemen in verband met de aanleg van de Verlengde Heerbaan vanaf de Heerbaan tot aan de toekomstige Zilverbaan en van de Verlengde Oersebaan vanaf de Zandoerleseweg tot aan de toekomstige Zilverbaan, en de aanleg van twee rotondes, als onderdeel van de Westelijke Ontsluitingsroute te Veldhoven en het gedeelte van de Sint Janstraat waar deze aansluit op de rotonde te verleggen ten opzichte van de huidige ligging; door middel van: - het fysiek aanleggen van: • twee tweebaans wegen met middenberm en vrijliggende verplichte fietspaden; • twee enkelstrooks rotondes met vrijliggende verplichte fietspaden, te weten Heerbaan - Verlengde Heerbaan - Sint Janstraat en Verlengde Heerbaan - Verlengde Oersebaan – toekomstige Zilverbaan; - het plaatsen van de borden: • A1 (maximum snelheid) 50 km en 70 km; • B6 (verleen voorrang) op alle toeleidende wegen naar de rotondes; • C2 (in deze richting gesloten) op de rotonde Verlengde Heerbaan - Verlengde Oersebaan – toekomstige Zilverbaan, waar fietsers op het tweerichtings fietspad het eenrichtings fietspad in tegenovergestelde richting naderen; • D1 (rotonde) op de middeneilanden tegenover alle toeleidende wegen; • D2 (rechts passeren) op de middenberm van de Sint Janstraat en de toekomstige ontsluitingsweg vanuit Oerle-Zuid; • D103 en D104 (verwijzing bromfietser naar rechts/links); • G11 en G12a (verplicht fietspad/fiets-bromfietspad); - het aanbrengen van diverse markeringen, waaronder haaientanden, op het wegdek op alle toeleidende wegen bij het kruisen van voorrangswegen/-paden; zoals op de bij dit besluit behorende tekeningen staat aangegeven. Veldhoven, 16 april 2013 Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, namens hen, Ing. J.J.C. van Tol hoofd afdeling Planrealisatie 1. Bekendmaking van dit ontwerp verkeersbesluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in het huis-aan-huis weekblad De Ahrenberger in week 16 en via elektronische publicatie in de Staatscourant. 2. Dit ontwerp verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 18 april 2013 gedurende zes weken ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis en via elektronische publicatie in de Staatscourant. 3. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van publicatie hun zienswijze over het ontwerp verkeersbesluit mondeling of schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA te Veldhoven. De schriftelijke zienswijze dient te zijn ondertekend en bevat ten minste het volgende: - naam en adres van de indiener; - de dagtekening; - vermelding van de datum en het nummer van het ontwerp verkeersbesluit; - een motivering waarom men zich niet kan verenigen met het te nemen besluit. Alleen de belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, kan in de verdere procedure beroep instellen en dan nog uitsluitend voor zover het de onderdelen van het besluit betreft waartegen de zienswijze zich richtte. Deze beperking geldt uiteraard niet voor zover in het definitieve verkeersbesluit wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het ter inzage gelegen ontwerp verkeersbesluit.

Unknown

 Lokaalnieuwsveldhoven.nl Redactie

Lokaalnieuwsveldhoven.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Veldhoven. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.