GEMEENTEBLADBesluit aanvraag omgevingsvergunning Dorpstraat 197 5504HG Veldhoven

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Veldhoven

Geplaatst op Lokaalnieuwsveldhoven.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen veldhoven
  2. GEMEENTEBLADBesluit aanvraag omgevingsvergunning Dorpstraat 197 5504HG Veldhoven

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders hebben een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer VHZ2023-01116. Op 4 september 2023 is het besluit naar de aanvrager verzonden.De zaak betreft locatie Dorpstraat 197 5504HG Veldhoven en heeft de omschrijving "plaatsen van een prefab kelder". De vergunning is verleend.Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen dit besluit.Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u op verzoek inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Mens en Omgeving. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.Tegen dit besluit kunt u als belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden schriftelijk bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven, voorzien van handtekening, uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van uw bezwaar.U kunt ook online bezwaar indienen op https://www.veldhoven.nl/bezwaarAls u bezwaar maakt kunt u ook een voorlopige voorziening (zoals schorsing van het besluit) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Er moet dan sprake zijn van een spoedeisende situatie. Het is ook mogelijk een dergelijke verzoekschrift digitaal in te dienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Unknown

 Lokaalnieuwsveldhoven.nl Redactie

Lokaalnieuwsveldhoven.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Veldhoven. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Veldhoven

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.